Ngā Whāinga

 • Whāinga 1 – Ngā Tikanga Māori
  Kia poipoi, kia morimori, kia whakamana i ngā Tikangā Māori. Kua whakapūmau te Whānau i ngā whāingā e toru hei tautoko i tā ngā tamariki whakatutuki, arā, ko te mau rākau, ko te whakapapa me te kapa haka.
 • Whāinga 2 – Te Pānui me te Tuhituhi
  Kia whakarato i tētahi hōtaka ako pānui kounga hei whakapiki i te kōeke haumāuiui reo Māori o ngā tamarki katoa. E whā ngā whāingā hei tautoko i ngā tamariki e tutuki ai, arā, ko te pānui, ko te tuhi, ko te kōrero me te whakarongo.
 • Whāinga 3 – Te Poutama Tau
  Kia whakarato i tētahi hōtaka ako tau kounga hei whakapiki i te haumāuiui tau o ngā tamariki katoa. E toru ngā whāinga, arā, ngā tau māmā, ngā uara tū me ngā rautaki.
 • Whāinga 4 – Te Whakamana Whānau
  Kia mauri tau ai te kura e mana ai ngā whānau katoa kia mahi tahi me te kura. E whā ngā whāinga, arā, mō ngā tau 2015-2017 kia whakatenatena tonu i te whakawhitiwhiti kōrero, i te ako me te mahi tahi i ngā mahinga a te kura me te Aho Matua.
 • Whāinga 5 – Kia hanga te taiao akoranga
  Kia tū ai tētathi wāhi haumaru, i tētahi wāhi e kaha ai ngā tamariki ki te ako. E toru ngā whāinga, arā, ko te Haumarutanga, ko te Hauora me ngā Whare.
 • Whāinga 6 – Te Wharekura
  Kotahi te whāinga, arā, kia tū te whare whakaruruhau i te Wharekura.
 • Whāinga 7 – Ngā Haerenga
  Kia whai wāhi ai ngā tamariki kia whai whēako hei tautoko i tā rātou e ako ai. E toru ngā whāinga, arā, ko Te Reo, ko ngā Tikanga ā iwi, me te whakawhanaunga.

 • Whāinga 8 – Te Reo Pākehā
  Kia whakarata i tetahi hotaka ako panui hei whakapiki i te koeke haumauiui reo Pakeha o nga tamariki katoa.

 • Whāinga 9 – Ūmanga
  Kia whakarata he hotaka kia tautoko hoki nga tamariki me o ratou wawata e pa ana ki a rotou whainga kowhiringa mahi.