Tirohanga Whakamua

Ko ō te whānau manako kia tū mai te kura hei tūrangawaewae

  • e ora ai te reo Māori

  • e ū ai ngā mātāpono o Te Aho Matua ki ngā wāhi katoa o te kura

  • e poipoia ai te wairua, te hinengāro, me te tinana o te katoa

  • e whakatenatenatia ai, e morimoritia ai ngā uara o te kura kia tupu ake ai

  • e kounga ai te ako, e angitū ai ngā tamariki, e nanaiore ana ki ngā huhuatanga

  • e angitū ai, mā te whakaaroaro e whakatenatena, e arahi, e whakaatuatu

  • e whakamana ai,  e tautoko ai, e matapopore ai i ngā whānau, i ngā tamariki me ngā kaimahi kia morimorihia ai te kotahitanga (te whakahīhī, te mahitahi, te kotahitanga)